Uitspraak Hoge Raad: Internationaal privaatrecht; toepasselijk recht. Pensioenrecht (ECLI:NL:HR:2023:969, 23 juni 2023, 22/00636)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

23 June 2023

Wet Bpf 2000 en verplichtstellingsbesluit. Art. 8 Verordening Rome I. HvJEU 15 juli 2021, ECLI:EU:C:2021:600 (SC Gruber Logistics). Vergelijking van het beschermingsniveau van de dwingendrechtelijke regels van het objectief toepasselijke recht met dat van het gekozen recht.

ECLI:NL:HR:2023:969, 23 juni 2023, 22/00636.

Lees hier de volledige uitspraak.