Uitspraak Hoge Raad: IPR en arbitrage

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

24 November 2017

IPR en arbitrage. Erkenning en tenuitvoerlegging van Russisch arbitraal vonnis na vernietiging van dat vonnis door Russische overheidsrechter? Reikwijdte van rechterlijke beoordelingsruimte. Uitleg van art. V lid 1, aanhef en onder e, Verdrag van New York, aan de hand van art. 31-33 Weens Verdragenverdrag.

ECLI:NL:HR:2017:2992, 24 november 2017, nr. 16/05686

Klik hier voor de volledige uitspraak.