Uitspraak Hoge Raad: IPR en arbitrage (ECLI:NL:HR:2017:2992, 24 november 2017, nr. 16/05686)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

24 November 2017

IPR en arbitrage. Erkenning en tenuitvoerlegging van Russisch arbitraal vonnis na vernietiging van dat vonnis door Russische overheidsrechter? Reikwijdte van rechterlijke beoordelingsruimte. Uitleg van art. V lid 1, aanhef en onder e, Verdrag van New York, aan de hand van art. 31-33 Weens Verdragenverdrag.

ECLI:NL:HR:2017:2992, 24 november 2017, nr. 16/05686

Klik hier voor de volledige uitspraak.