Uitspraak Hoge Raad: Is een productie terecht buiten beschouwing gelaten? (ECLI:NL:HR:2016:65, 15 januari 2016, nr. 14/05661)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

15 January 2016

Procesrecht. Productie die is gesteld in een vreemde taal; terecht buiten beschouwing gelaten? Noodzaak en wenselijkheid van een vertaling. Gelegenheid tot herstel indien vertaling ontbreekt. Bewijsaanbod in hoger beroep ten onrechte gepasseerd; art. 166 Rv (HR 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7817, NJ 2005/270).

ECLI:NL:HR:2016:65, 15 januari 2016, nr. 14/05661

Klik hier voor de uitspraak.