Uitspraak Hoge Raad: Merkenrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

23 April 2021

Uitputting van merkrechten; art. 13 lid 1 GMVo en art. 2.23 lid 3 BVIE; HvJEU 30 november 2004, ECLI:EU:C:2004:759 (Peak Holding). In de handel brengen. Verkoop in de EER door merkhouder. Vertrouwelijkheidsregime m.b.t. kennisneming van bedrijfsgeheimen; art. 1019ib Rv en art. 22a lid 3 Rv. Tweeconclusieregel.

ECLI:NL:HR:2021:641, 23 april 2021, 19/03035.

Lees hier de volledige uitspraak.