Uitspraak Hoge Raad: Netvliesloslating bij te vroeg geboren kind

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

23 December 2016

Medische aansprakelijkheid. Netvliesloslating bij te vroeg geboren kind. Mislukte controle. Vraag wanneer nieuwe controlepoging had moeten plaatsvinden, essentiële stellingen. Vraag wat er bij tijdige controle gebeurd zou zijn. Condicio sine qua non-verband. Kansschade.

ECLI:NL:HR:2016:2987, 23 december 2016, zaaknr. 15/03780

Klik hier voor de volledige uitspraak.