Uitspraak Hoge Raad: Omzetbelasting (ECLI:NL:HR:2017:1606, Hoge Raad, 15/03805)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

11 August 2017

Omzetbelasting; art. 132, lid 1, letters b en c, van BTW-richtlijn 2006, art. 11, lid 1, letters c en g, onder 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968; ter beschikking stellen van artsen aan ziekenhuizen door een besloten vennootschap bij wie die artsen in dienst zijn, valt niet onder gezondheidskundige verzorging. Unierechtelijk neutraliteitsbeginsel brengt niet mee dat dienstverlening (toch) moet worden vrijgesteld.

ECLI:NL:HR:2017:1606, Hoge Raad, 15/03805

Klik hier voor de volledige uitspraak.