Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1514, 3 november 2023, 22/04443)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

03 November 2023

Medezeggenschapsrecht. Wet op de ondernemingsraden. Valt elk voorgenomen besluit tot groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten onder adviesrecht van art. 25 lid 1, aanhef en onder g, WOR?

ECLI:NL:HR:2023:1514, 3 november 2023, 22/04443.

Lees hier de volledige uitspraak.