Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht (ECLI:NL:HR:2017:771, 21 april 2017, nr. 16/05148)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

21 April 2017

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Is omzetting van kerkgenootschap in privaatrechtelijke rechtspersoon (of andersom) mogelijk? Overeenkomstige toepassing van art. 2:18 BW? Omvang rechterlijke toetsing.

ECLI:NL:HR:2017:771, 21 april 2017, nr. 16/05148

Klik hier voor de volledige uitspraak.