Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht (ECLI:NL:HR:2017:982, 2 juni 2017, zaaknr. 16/04301)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

02 June 2017

Ondernemingsrecht. Geldt adviesrecht ondernemingsraad (art. 25 WOR) ook tijdens faillissement? Verkoop activa (art. 176 Fw) al dan niet in kader van doorstart; instandhouding en voortzetting onderneming. Komen de kosten van de procedure ingevolge art. 22 WOR voor rekening van de boedel?

ECLI:NL:HR:2017:982, 2 juni 2017, zaaknr. 16/04301

Klik hier voor de volledige uitspraak.