Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht (Curacao). Enquêterecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

10 February 2023

Vervolg van HR 8 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:316. Minderheidsaandeelhoudster heeft bezwaar tegen aandelenemissies waarbij haar belang is verwaterd. Verzoek minderheidsaandeelhoudster om wanbeleid vast te stellen en voorzieningen te treffen, waaronder vernietiging van emissiebesluiten en ontslag van bestuurder. Hof merkt gang van zaken rond emissies aan als wanbeleid, maar wijst gevraagde voorzieningen af. Onder meer klachten dat ook belang van minderheidsaandeelhouder onderdeel is van vennootschappelijk belang en dat is miskend dat enquêterecht bescherming biedt aan minderheidsaandeelhouders.

ECLI:NL:HR:2023:199, 10 februari 2023, 21/03984.

Lees hier de volledige uitspraak.