Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige overheidsdaad (ECLI:NL:HR:2019:1908, 6 december 2019, 18-02848)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

06 December 2019

Vrijheid van vereniging (art. 11 EVRM). Beroepsvereniging van accountants verzet zich tegen de wettelijke verplichting om lid te zijn van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Reikwijdte van art. 11 EVRM; HR 20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2910 (strafkamer). Niet beslissen over extra spreektijd bij pleidooi.

ECLI:NL:HR:2019:1908, 6 december 2019, 18-02848.

Lees hier de volledige uitspraak.