Uitspraak Hoge Raad: Openbaar vaarwater. Overnachtingshaven aan de…

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

03 December 2021

Erfdienstbaarheid. Kan eigenaar van het heersend erf zich verzetten tegen intensivering van gebruik van het openbaar vaarwater als gevolg van door de Staat geplaatste meerpalen?

ECLI:NL:HR:2021:1815, 3 december 2021, 20/01351.

Lees hier de volledige uitspraak.