Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

05 March 2021

Aanneming van werk. Procesrecht. Verwijzing naar schadestaatprocedure. Devolutieve werking van het hoger beroep. Passeren bewijsaanbod.

ECLI:NL:HR:2021:345, 5 maart 2021, 19/04853.

Lees hier de volledige uitspraak.