Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht (ECLI:NL:HR:2023:828, 2 juni 2023, 21/04578)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

03 June 2023

Gebruik woning toebehorend aan gemeente. Dienstverlenings- en bruikleenovereenkomst met leegstandsbeheerder. Moet te betalen vergoeding op grond van dienstverleningsovereenkomst worden aangemerkt als tegenprestatie voor gebruik van woning zodat sprake is van huurovereenkomst (art. 7:201 BW) in plaats van bruikleenovereenkomst (art. 7A:1777 BW)? Slagende motiveringsklachten.

ECLI:NL:HR:2023:828, 2 juni 2023, 21/04578.

Lees hier de volledige uitspraak.