Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht. Huur bedrijfsruimte (ECLI:NL:HR:2022:1447, 14 oktober 2022, 21/02021)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

14 October 2022

Nadere vaststelling huurprijs (art. 7:303 BW). Motiveringsklachten over ingangsdatum. Devolutieve werking ten gunste van appellant? Proceskosten; deskundigenkosten (art. 7:304 lid 3 BW; art. 237 Rv).

ECLI:NL:HR:2022:1447, 14 oktober 2022, 21/02021.

Lees hier de volledige uitspraak.