Uitspraak Hoge Raad: Overheidsprivaatrecht. Internationaal strafrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

22 January 2021

Kort geding tegen overneming door Staat van tenuitvoerlegging Engelse straf. Art. 2 lid 1 Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen (VOGP). Gewaarmerkt afschrift (art. 6 lid 2, onder a, VOGP). Toepassingsbereik art. 2 lid 1 Aanvullend Protocol VOGP.

ECLI:NL:HR:2021:106, 22 januari 2021, 19/04796.

Lees hier de volledige uitspraak.