Uitspraak Hoge Raad: Pensioenrecht (ECLI:NL:HR:2022:1267, 23 septe…

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

23 September 2022

Overdracht door voormalig pensioenfonds aan pensioenverzekeraar van door (gewezen) deelnemers en gepensioneerden onder pensioenregeling van werkgever opgebouwde (gekorte) nominale pensioenrechten en pensioenaanspraken zonder voorwaardelijk indexatieperspectief; vorming van indexatiedepot bij pensioenverzekeraar alleen voor nog bij werkgever in dienst zijnde werknemers voor verlenen van indexaties op uitgestelde pensioenaanspraken en pensioenrechten na uitdiensttreding, waaronder ook op pensioenaanspraken, opgebouwd in door voormalig pensioenfonds uitgevoerde pensioenregeling. Handelen werkgever in strijd met art. 7:611 BW, art. 58 Pw, art. 23 Pw en/of pensioenovereenkomst? Derdenbeding?

ECLI:NL:HR:2022:1267, 23 september 2022, 20/03418.

Lees hier de volledige uitspraak.