De Uitspraak van de Hoge Raad over Pensioenrecht: Een Diepgaande Analyse en Discussie

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

01 March 2018

Het kan een ingewikkelde materie zijn als het gaat om pensioenrecht, de CAO en de Wet Bpf 2000. Een vraag die vaak opkomt is of een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds het recht heeft om bindende beslissingen te nemen over de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgevers en werknemers? Daarnaast is er ook ruimte voor discussie over de onderhandelingsruimte en contractsvrijheid bij deelname in een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Wat valt er precies onder het begrip doorsneepremie? En hoe zit het met de zorgvuldigheidsplicht, volgens artikel 105 lid 2 Pw?

In een uitspraak van de Hoge Raad op 2 maart 2018 (zaaknummer 16/05243) wordt hier verder op ingegaan. Deze relevante uitspraak biedt inzicht in deze complexe materie.

Benieuwd naar de volledige inhoud van de uitspraak? Klik dan hier.

Pensioenzaken kunnen gecompliceerd zijn, maar door het bestuderen van dergelijke uitspraken krijgen we een beter beeld hoe de wet- en regelgeving in elkaar steekt en hoe we deze in de praktijk kunnen toepassen.