Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familie-erfrecht (ECLI:NL:HR:2018:533 , 6 april 2018, nr. 17/03985)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

06 April 2018

Procesrecht. Mentorschap meerderjarigen (art. 1:450 BW). Betekenis art. 6 EVRM. Is behandelend psychiater gehoord als deskundige? Equality of arms. Hoor en wederhoor (art. 19 Rv), mogelijkheid betrokkene zich over brief van kliniek uit te laten.

ECLI:NL:HR:2018:533 , 6 april 2018, nr. 17/03985

Klik hier voor de volledige uitspraak.