Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familie-erfrecht. Vermogen van de man onder bewind gesteld.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

22 June 2018

Beschermingsbewind.  Kantonrechter verleent machtiging aan bewindvoerder om accountant in te schakelen. Is echtgenote ontvankelijk in hoger beroep tegen beschikking kantonrechter? Begrip ‘belanghebbende’ in de zin van art. 798 lid 1 Rv. HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:463

ECLI:NL:HR::2018:979, 22 juni 2018, nr. 17/04457

Klik hier voor de volledige uitspraak.