Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht (ECLI:NL:HR:2024:340, 8 maart 2024, 23/00570)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

08 March 2024

Kinderalimentatie. Art. 1:392 BW, art. 1:401 BW. Diende hof rekening te houden met schulden waarop onderhoudsplichtige niet afloste? Diende hof in beginsel uit te gaan van ontbreken van draagkracht op grond dat onderhoudsplichtige gemeentelijke schuldhulpverlening ontving? Motiveringsklachten.

ECLI:NL:HR:2024:340, 8 maart 2024, 23/00570.

Lees hier de volledige uitspraak.