Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vraag.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

19 November 2021

Is het Kadaster voor zijn vorderingen wegens inschrijvingskosten en recherchekosten rechthebbende op een aandeel in het saldo van de kwaliteitsrekening van de notaris? Art. 25 lid 3 Wet op het notarisambt.

ECLI:NL:HR:2021:1720, 19 november 2021, 21/00450.

Lees hier de volledige uitspraak.