Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vraag (ECLI:NL:HR:2021:1720, 19 november 2021, 21/00450)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

19 November 2021

Is het Kadaster voor zijn vorderingen wegens inschrijvingskosten en recherchekosten rechthebbende op een aandeel in het saldo van de kwaliteitsrekening van de notaris? Art. 25 lid 3 Wet op het notarisambt.

ECLI:NL:HR:2021:1720, 19 november 2021, 21/00450.

Lees hier de volledige uitspraak.