Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

24 February 2023

Onderlinge bijdrageplicht (draagplicht) van hoofdelijke schuldenaren (art. 6:10 BW) in concernverhouding.

ECLI:NL:HR:2023:295, 24 februari 2023, 22/02224.

Lees hier de volledige uitspraak.