Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Faillissementsrecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

13 October 2017

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv) . Belastingrecht. Faillissementsrecht. Bevoegdheid Ontvanger tot verrekening op grond van art. 24 lid 1 Invorderingswet 1990 in faillissement fiscale eenheid. Toepasselijkheid en toepassing van art. 53 lid 1 Fw.

ECLI:NL:HR:2017:2627, 13 oktober 2017, nr. 17/01773

Klik hier voor de volledige uitspraak.