Conclusie P-G: Prejudiciële vragen over art. 7:262 BW.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

29 January 2021

Een vordering van huurder of verhuurder bij de kantonrechter na een uitspraak van de huurcommissie. Geldt de achtwekentermijn van art. 7:262 lid 1 BW ook voor een vordering in reconventie?

ECLI:NL:HR:2021:76, 29 januari 2021, 20/03517.

Lees hier de volledige uitspraak.