Uitspraak Hoge Raad: Privacybescherming (ECLI:NL:HR:2017:316, 24 februari 2017, nr. 15/03380)

24 February 2017

Privacybescherming. Art. 36 en 40 Wet bescherming persoonsgegevens. Richtlijn persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG). Vordering tot verwijdering zoekresultaten bij gebruik internetzoekmachine. Maatstaven HvJEU 13 mei 2014, C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, NJ 2014/385 (Google/Costeja). Zoeken op volledige naam; geanonimiseerde berichten over niet-onherroepelijke stafrechtelijke veroordeling. Te verrichten afweging; belang van het publiek; belang bij verwijdering.

ECLI:NL:HR:2017:316, 24 februari 2017, nr. 15/03380

Klik hier voor de volledige omschrijving.