Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2017:1059, 9 juni 2017, zaaknr. 16/02087)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

09 June 2017

Betekening van exploot aan buiten Aruba wonende partij (art. 5, onder 8, RvA). Geen verzet tegen beslissing in hoger beroep indien geïntimeerde niet is verschenen (art. 284 RvA). Verenigbaarheid met recht op toegang tot de rechter en recht op hoor en wederhoor (art. 6 EVRM). Haags Rechtsvorderingsverdrag en Haags Betekeningsverdrag niet van toepassing op betekening van stukken binnen het Koninkrijk.

ECLI:NL:HR:2017:1059, 9 juni 2017, zaaknr. 16/02087

Klik hier voor de volledige uitspraak.