Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2019:1607, 1 november 2019, 18-05509)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

01 November 2019

Incident tot het verbinden van de voorwaarde van zekerheidstelling aan de uitvoerbaarheid bij voorraad. Toepassing maatstaven HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:688. Gemotiveerde beslissing in vorige instantie? Verschil met uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Restitutierisico. Afweging van belangen.

ECLI:NL:HR:2019:1607, 1 november 2019, 18-05509.

Lees hier de volledige uitspraak.