Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

24 November 2017

Procesrecht. Hoger beroep tegen tussenvonnis met toestemming rechtbank; nadien wijst rechtbank tweede tussenvonnis, waartegen geïntimeerde incidenteel beroep instelt zonder toestemming rechtbank en zijn eis wijzigt. Is incidenteel beroep ontvankelijk? Mocht hof de eiswijziging toestaan en daarop de zaak afdoen? Art. 356 Rv. Effectenrecht: schending (pre)contractuele zorgplicht bij belegging; art. 81 lid 1 RO.

ECLI:NL:HR:2017:3018, 24 november 2017, nr. 16/04898

Klik hier voor de volledige uitspraak.