Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2017:3250, Hoge Raad, 17/00339)

24 January 2018

Procesrecht. Verzoek tot houden voorlopig getuigenverhoor. Eisen aan verzoek (art. 187 Rv), maatstaf voor afwijzing. Motivering; vooruitlopen op toewijsbaarheid vordering.

ECLI:NL:HR:2017:3250, Hoge Raad, 17/00339

Klik hier voor de volledige uitspraak.