Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2020:1224, 3 juli 202…

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

03 July 2020

Ontvankelijkheid incidenteel cassatieberoep. Is het in art. 3.1.5.5 van het Procesreglement Hoge Raad genoemde moment een fatale termijn voor het instellen van incidenteel cassatieberoep? Eisen van een goede procesorde. Art. 418a Rv, art. 142 Rv, art. 410 lid 1 Rv.

ECLI:NL:HR:2020:1224, 3 juli 2020, 19-03737.

Lees hier de volledige uitspraak.