Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2020:1251, 10 juli 2020, 19-01170)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

10 July 2020

Exhibitievordering in niet-IE-zaak (art. 843a Rv). Maatstaf voor aannemen van rechtsbetrekking in de zin van art. 843a Rv bij gestelde tekortkoming of onrechtmatige daad.

ECLI:NL:HR:2020:1251, 10 juli 2020, 19-01170.

Lees hier de volledige uitspraak.