Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

28 May 2021

Herroeping arbitrale vonnissen (art. 1068 Rv). Begin termijn art. 1068 lid 2 Rv indien beroep wordt gedaan op elk van de drie herroepingsgronden.

ECLI:NL:HR:2021:784, 28 mei 2021, 20/00723.

Lees hier de volledige uitspraak.