Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

15 July 2022

Verzoek voorlopig getuigenverhoor, art. 186 Rv, maatstaf en motivering; art. 3:303 BW, belang.

ECLI:NL:HR:2022:1112, 15 juli 2022, 21/02591.

Lees hier de volledige uitspraak.