Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2022:1740, 25 november 2022, 21/03702)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

25 November 2022

Zekerheidstelling voor proceskosten (art. 224 Rv). Vrijstelling van verplichting tot zekerheidstelling in Vriendschapsverdrag Colombia-Nederland? Verplichting van rechter om te onderzoeken of aangeboden wijzen van zekerheidstelling aanvaardbaar zijn (art. 6:51 BW) en terug te komen van eerdere beslissing over wijze van zekerheidstelling?

ECLI:NL:HR:2022:1740, 25 november 2022, 21/03702.

Lees hier de volledige uitspraak.