Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2022:1873, 16 december 2022, 22/00514)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

16 December 2022

Art. 133 lid 4 Rv. Overschrijding termijn voor indiening memorie van grieven. Rolraadsheer verleent akte niet-dienen. Terugkomen van bindende eindbeslissing. Hoge Raad komt deels terug van HR 4 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2461.

ECLI:NL:HR:2022:1873, 16 december 2022, 22/00514.

Lees hier de volledige uitspraak.