Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

02 June 2023

Inzagevordering (art. 843a Rv) na bewijsbeslag. Selectie digitale bescheiden d.m.v. zoektermen; voldoende bepaalde bescheiden?

ECLI:NL:HR:2023:830, 2 juni 2023, 21/03969.

Lees hier de volledige uitspraak.