Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:97, 26 januari 2024, 23/02412)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

26 January 2024

Art. 225 Rv. Art. 401a lid 2 Rv. Niet-ontvankelijkheid in cassatieberoep tegen tussenuitspraak over schorsing en hervatting.

ECLI:NL:HR:2024:97, 26 januari 2024, 23/02412.

Lees hier de volledige uitspraak.