Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2019:685, 10 mei 2019, 19-00013)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

10 May 2019

Ontvankelijkheid in cassatie, art. 426a lid 1 Rv; verzoekschrift niet ondertekend door advocaat bij HR. Vormt art. 46 lid 4 Wet bescherming persoonsgegevens een uitzondering op art. 426a Rv? Gelijkheidsbeginsel.

ECLI:NL:HR:2019:685, 10 mei 2019, 19-00013.

Lees hier de volledige uitspraak.