Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Art. 32 Rv (ECLI:NL:HR:2019:699, 10 mei 2019, 18-03763)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

10 May 2019

Verzuim rechter om te beslissen over onderdeel van het gevorderde of verzochte. Mogelijkheid voor partij om rechter te verzoeken zijn uitspraak aan te vullen. Kan verzoek om aanvulling ook worden gedaan door de wederpartij?

ECLI:NL:HR:2019:699, 10 mei 2019, 18-03763.

Lees hier de volledige uitspraak.