Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Betekenis van art. 30p Rv; exclusieve regeling van de mondelinge uitspraak?

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

20 April 2018

Diverse regels voor mondelinge uitspraken.

ECLI:NL:HR:2018:650, 20 april 2018, nr. 18/00283

Klik hier voor de volledige uitspraak.