Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Caribische zaak (Curaçao).

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

26 November 2021

Mocht hof voorbijgaan aan aanbod tot horen van partij als getuige? Art. 145 lid 4 Rv Curaçao.

ECLI:NL:HR:2021:1772, 26 november 2021, 20/01562.

Lees hier de volledige uitspraak.