Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Faillissement.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

12 November 2021

Toepassing art. 69 Rv. Geslaagd hoger beroep tegen verbetering datum beschikking rechtbank (art. 31 Rv). Ontvankelijkheid cassatieberoep.

ECLI:NL:HR:2021:1673, 12 november 2021, 21/00372.

Lees hier de volledige uitspraak.