Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Hoger beroep.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

17 December 2021

Art. 337 lid 2 Rv. Openstelling tussentijds hoger beroep tussenvonnis; ontvankelijkheid tussentijds hoger beroep eerder tussenvonnis. Hoge Raad komt gedeeltelijk terug van HR 23 januari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AL7051 (Ponteecen/Stratex).

ECLI:NL:HR:2021:1924, 17 december 2021, 20/02707.

Lees hier de volledige uitspraak.