Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. IPR.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

15 July 2022

Niet-ontvankelijkheid hoger beroep wegens verzuim inschrijving rechtsmiddel (art. 3:301 lid 2 BW jo. art. 433 Rv?). Gezag van gewijsde van in Nederland erkend Belgisch verstekvonnis; art. 33 Verordening Brussel I. Staat gezag van gewijsde Belgisch vonnis in de weg aan oordeel hof in deze procedure? Art. 79 lid 1, aanhef en onder b, RO.

ECLI:NL:HR:2022:1108, 15 juli 2022, 21/00794.

Lees hier de volledige uitspraak.