Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Overeenkomstenrecht (ECLI:NL:HR:2022:1599, 11 november 2022, 21/01286)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

11 November 2022

Devolutieve werking hoger beroep. Algemene voorwaarden. Art. 6:233 onder b en 6:234 lid 1 BW. ‘Bekendheidsuitzondering’ (HR 1 oktober 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2977); toedoen gebruiker vereist voor bekendheid met voorwaarden?

ECLI:NL:HR:2022:1599, 11 november 2022, 21/01286.

Lees hier de volledige uitspraak.