Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Verstekverlening (ECLI:NL:HR:2020:1088, 19 juni 2020, 20-01147)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

19 June 2020

“Corona-betekening” aan natuurlijke persoon, waarbij niet wordt aangebeld, maar direct afschrift van het exploot in de brievenbus van het woonadres wordt gedaan. Feitelijke onmogelijkheid als bedoeld in art. 47 lid 1 Rv? RIVM-richtlijnen; wetsvoorstel “Verzamelspoedwet COVID-19”.

ECLI:NL:HR:2020:1088, 19 juni 2020, 20-01147.

Lees hier de volledige uitspraak.