Uitspraak Hoge Raad: Productaansprakelijkheid.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

16 July 2021

Vervaltermijn van art. 6:191 lid 2 BW. In het verkeer brengen van product. Is uit vier onderdelen samengestelde heupprothese een product?

ECLI:NL:HR:2021:1172, 16 juli 2021, 20/01027.

Lees hier de volledige uitspraak.