Uitspraak Hoge Raad: Relatievermogensrecht (ECLI:NL:HR:2023:773, 2…

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

26 May 2023

Caribische zaak. Partijen hebben samengewoond en zijn nadien gehuwd geweest. Man vordert vergoeding van vrouw i.v.m. betalingen op lening waarvoor hypotheek op woning van vrouw rust. Hebben betalingen geleid tot vermogensverschuiving ten gunste van vrouw? Rente. Grondslag vergoedingsrecht? Art. 87 BWA; art. 87a BWA; HR 12 juni 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC2558; HR 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:707. Verjaring. Art. 3:320-321 BWA. Eisvermeerdering.

ECLI:NL:HR:2023:773, 26 mei 2023, 21/03253.

Lees hier de volledige uitspraak.