Uitspraak Hoge Raad: Toelichten incidentele vordering (tot zekerheidstelling) bij het instellen daarvan (ECLI:NL:HR:2015:1140, 24 april 2015, nr. 14/03973)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

23 April 2015

Procesrecht. Toelichten incidentele vordering (tot zekerheidstelling) bij het instellen daarvan (art. 415 en 208 lid 1 Rv); belangenafweging (HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5012, NJ 2008/311).

ECLI:NL:HR:2015:1140, 24 april 2015, nr. 14/03973

Klik hier voor de volledige uitspraak.